"Voor een betere toekomst van Kinderen"

WELKOM
over ons
DOELGROEP
HELP MAMA ALICE
CONTACT
Kinderen en Adolescenten

Elke dag komen er honderden kinderen naar ons wijklokaal in Yanama, waar wij hen een aanvullend onderwijsaanbod en psychosociale begeleiding aanbieden. Wij creëren hier een veilige plek voor de scholieren en werken aan een positief zelfbeeld, het ontwikkelen van talenten en creativiteit. Dagelijks is er een multidisciplinair team aanwezig, bestaande uit leerkrachten, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en psychologen.

Wij richten ons op het op niveau brengen van de leerprestaties van de kinderen, om uitval uit het reguliere onderwijssysteem te voorkomen. Wij werken toekomstgericht met de kinderen en trachten hen het zelfvertrouwen mee te geven om als blije en zelfverzekerde mensen hun toekomst tegemoet te kunnen gaan. Naast het algemene onderwijs krijgen kinderen met een grote leerachterstand individueel onderwijs aangeboden. Verder bieden wij computeronderwijs, omdat het cruciaal is voor het goed functioneren in de huidige maatschappij en muziek- en sportlessen ter bevordering van hun creatieve, sociale en fysieke ontwikkeling.

Daarnaast ligt onze focus op het versterken van het zelfvertrouwen. De psychologen geven therapie aan kinderen met ernstige psychosociale problemen en de maatschappelijk werkers en verpleegkundigen werken middels workshops en individuele begeleiding aan thema´s als eigenwaarde, preventie van seksueel geweld en hygiëne.

Impact van ons werk:

 

  • De schoolresultaten van onze leerlingen verbeteren sterk ten opzichte van de beginsituatie;
  • Onze leerlingen zijn socialer en minder agressief;
  • Het zelfbeeld is verbeterd;
  • De zelfredzaamheid is toegenomen;
  • Gendergelijkheid tussen jongens en meisjes neemt toe;
  • Voortijdig schooluitval neemt af;
  • Door goed onderwijs is de kans op een betere toekomst voor een kind en voor zijn (toekomstige) familie groter.
Terug

DOE EEN GIFT

Rechten voorbehouden © Mama Alice - 2016 Ontworpen door Yony Montes

Informatie

ONG Mama Alice

Adres: Jirón Callao #357

Ayacucho Perú

Telefoon: (0051) 066317963

Mail: info@mamaaliceperu.com

SWIFT: BCPLPEPL

IBAN: 00222000171988903624

"Voor een betere toekomst van Kinderen"

Kinderen en Adolescenten Terug
Kinderen en Adolescenten Terug